Totalentreprise som en helhedsorienteret løsning

Totalentreprise som en helhedsorienteret løsning

murer der arbejderI et land som Danmark med en masse vækst og arbejde er det en naturlig følgevirkning at der også bliver bygget meget. Når man skal have ting bygget kan man splitte opgaven op i flere forskellige moduler. Det er klart, at et byggeri ikke er noget som man færdiggøre fra dag til anden hvorfor alt skal planlægges nøje og detaljeret. Et byggeri omfatter i flere af sine dele ikke alene byggeriet men også ting der relaterer sig til dette. Det er i dette billede at noget sådant som en totalentreprise komme ind i billedet. Der er forskellige typer af entrepriser blandt andet er der fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise.

 

En totalentreprises formål går ud på – som det følger af navnet – at få en total løsning. Dette vil med andre ord sige at en totalentreprise betyder at du skriver under på en kontrakt hvor efter totalentreprenøren, eller det man også vil kalde for medkontrahenten står for resten. Ved større byggerier er det utvivlsomt en stor fordel at have en medkontrahent som klare resten med de øvrige medkontrahenter. Det skal således bemærkes, at et byggeri ikke er det samme som at gå i et supermarked og købe varer. Der er med andre ord tale om store projekter i mange tilfælde. Fordelen ved en totalentreprise er derfor utvivlsomt at man har en part som står for alle processerne. Disse processer kan inkludere økonomi, jura og projektstyring. Herudover er der også fokus på indhentelse af tilladelser. Alt dette skal sikre et godt og vellykket projekt af eksempelvis et byggeri. Det er utvivlsomt noget som en totalentreprise kan bidrage med. Det er naturligvis klart, at når man har en medkontrahent der står for det hele selv, dvs. samarbejde med underentreprenører, arkitekter, advokater osv. så køber man som sådant et helt projekt hvilket naturligvis vil kunne afspejle sig i prisen.

På den anden side er det utvivlsomt, at byggerier som også kendetegnes for længerevarende kontraktforhold, at der er brug for at have et overblik over det samlede projekt. Har man f.eks. ikke selv erfaring med jura indenfor entrepriseret, ja så skal man naturligvis som et godt råd, overlade det til eksperter på området. Entrepriseret er uden tvivl et af de vanskeligste juridiske områder, men også en af de vigtigste idet det inkludere store kontrakter. Med andre ord kaldes dette længerevarende kontraktforhold. Begynder en ikke fagkyndig at agere som en sagkyndig når der f.eks er tale om juridiske spørgsmål ved en entreprise, ja så bliver vedkommende bedømt efter samme ansvarsnorm, med andre ord efter samme ansvarsstandard, som hvis vedkommende havde være en professionel. Dette kaldes for professionsansvaret. Derfor er dette endnu en grund til, at man overlader det hele til en totalentreprenør. Denne vil oftest være allieret med advokater som er erfarne i det pågældende område. Ved byggeri som en totalentreprise typisk beskæftiger sig med, vil AB92 ofte gælde. AB92 står for Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Dette er et juridisk dokument, der regulerer alt fra aftalens indhold til ansvarsområder, hvilket også kan finde anvendelse i en totalentreprise.

Have your say