Begonia.dk - Side 2 af 24 - Blomstrende nyheder

From the Blog

Undervognsbehandling, Vejle

Det danske klima kan være ganske hårdt ved din bil. Fabriks nye biler har som regel en garanti, mod gennemtæring, med visse betingelser tilknyttet. Læs mere »

Et funktionelt og smukt byggeri

Danmark er et land, der er økonomisk stabilt på mange områder. Det går rimelig godt her i landet, og Danmark bliver absolut regnet for et af verdens rige lande. Læs mere »

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?

Når der sker et dødsfald, skal der tages stilling til hvorvidt den afdøde skal enten bisættes eller begraves. I mange tilfælde har den afdøde allerede under sin levetid taget stilling til, om han eller hun ønsker at blive begravet i jorden eller brændt. Selve begravelsesceremonien er meget ens uanset om der er tale om en jordbegravelse eller en bisættelse. Ofte medvirker en præst til ceremonien, hvor pårørende tager den sidste afsked med den afdøde. Det er dog helt op til den enkelte, om der skal medvirke en præst eller ej. Ved kirkelig begravelse vil der dog indgå en præst i ceremonien. En begravelse forstås ved, at den afdøde bliver lagt i en kiste og sænket ned i jorden, hvorimod en bisættelse forstås ved, at liget brændes. Efter at liget er brændt, kommes asken af den afdøde ned i en urne, og derefter kan de pårørende vælge at lade urnen jordbegraves eller sprede asken i naturen. Man kan derfor også se en bisættelse som et afskedsritual over to omgange. Der foregår jordpåkastelse både under en begravelse og en bisættelse, men hvor præsten kaster jord på selve graven udenfor ved en begravelse, så kaster han jord på urnen inde i kirken. I Vemb kan man blive jordbegravet på Vemb kirkegård. Vemb er et sogn i Ringkøbing Provsti, som ligger i Holstebro Kommune. Uanset om der er tale om en begravelse eller bisættelse, har den afdøde ret til en gravsten på sin grav.

Hvordan foregår en bisættelse?

Ligesom en almindelig jordbegravelse er en bisættelse også den højtidelighed, hvor den afdødes familie og venner kan give det sidste farvel og tage afsked. Forskellen på jordbegravelse og bisættelse er, at i stedet for at kisten med den afdøde bliver sænket i jorden, så bliver kisten kørt til krematoriet. Familie, venner og bekendte vil altså se kisten blive båret ind i rustvognen, som vil køre kisten ud til et krematorie. Det er almindeligt, at det er pårørende til den afdøde der bærer kisten ud til rustvognen. Derefter foregår på den måde, at den afdødes krop kremateres, det vil sige brændes, og bliver til aske. Asken bliver hældt i en urne, og så er det op til familien at afgøre, hvad der skal ske med asken. Nogle lader urnen begrave ned på kirkegården ligesom en kistelig begravelse, mens andre vælger at sprede asken ud i naturen. Skal urnen begraves på kirkegården, er det normalt at der forekommer endnu et afskedsritual inde i kirken, hvor præsten vil kaste jord på urnen, inden den lægges ned i graven. Man kan også vælge en ikke-kirkelig nedsættelse af urnen, En urnegravplads er betydeligt mindre end en gravplads til en kiste, og det er også en af forskellene ved en bisættelse og begravelse. Dog er der mulighed for at lægge urnen ned til en allerede eksisterende grav, så der bliver dannet en fællesgrav. Uanset hvordan man vælger, at asken skal fordeles, så er det ikke lovligt at have den afdødes aske stående i sit hjem.

Læs mere om bisættelse her.